O mamince

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ

Povídání o Jáchymovi a Anně, o životě Panny Marie a o svatém Josefovi. Přijďte se dozvědět, proč má Maria na hlavě korunu, proč nosí modrý plášť a proč vlastně patří k nejčastěji zobrazovaným postavám středověkého umění. V ateliéru si budete moci vyzkoušet techniku akvarelu. 

Díla, ke kterým se program vztahuje: Sv. Anna Samotřetí, Oltář z Velhartic, Oltář svatojiřský, Assumpta z Deštné, Svatojakubský oltář, Oltář roudnický, Madona vyšehradská ad.
Očekávané výstupy dle RVP PV:
  • Vnímat umělecké podněty a hodnotit svoje zážitky.
  • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných) i ve slovních výpovědích k nim.
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnávat se svou dosavadní zkušeností.
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje je v plošném uspořádání.

Poznámka: Pořad doporučujeme zařadit v dubnu a květnu v souvislosti se Svátkem matek.

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min