V galerii se skicákem

Typ programu: Workshop
Stupně školy: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

1/5 2020—1/5 2025
10.00

Potřebujete chvilku pro sebe, chvilku soukromí? Nalaďte se na umělecká díla po svém. Průvodcem vám bude vlastnoručně vyrobený skicák a škála zajímavých aktivit. Nechte se inspirovat různorodými přístupy umělců, kdy si každý našel svou cestu, jak si zaznamenat své myšlenky a nápady.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: díla dle výběru v expozicích 1918⁠–⁠1938: První republika nebo 1930⁠–⁠současnost: České moderní umění.
Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
1. stupeň ZŠ
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném uspořádání linie, tvary, barvy a další prvky a jejich kombinace.
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.

2. stupeň ZŠ:

  • Vybírá, vytváří co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů.
Poznámka: Program je určen pro děti od 2. třídy ZŠ.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 ⁠–⁠ 120 min