Umění doby Jagellonců

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy:

Tematicky pojatý výklad je zaměřen na umění, kulturu a společnost 15. a počátku 16. století, zejména jagellonské éry (1471⁠–⁠1526). Nad uměleckými díly Mistra Litoměřického oltáře, Monogramisty IW, Mistra Oplakávání ze Žebráku aj, lektor studenty seznámí se základní charakteristikou pozdně gotického umění v souvislosti s dobovými historickými událostmi a kulturními i duchovními projevy dané epochy. Pořad je možné propojit se školní výukou daného období.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Archa Puchnerova, Oltář svatojiřský, Mistr Litoměřického oltáře, Monogramista IW, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Monogramista IP ad.

Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření.
  • Na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl. 
  • V konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky.

Poznámka: Program je vhodné propojit se školní výukou daného období.

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min