Poklady gotického malířství a sochařství

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy:

Základní program je zaměřený na nejvýznamnější díla 12.⁠–⁠16. století z expozice středověkého umění v Čechách a střední Evropě. Studenti získají základní představu o vývojových etapách středověkého umění, o uměleckých technikách, funkci výtvarných děl, jejich námětech a ikonografii. Pořad prohlubuje znalosti z historie, kulturních dějin (dějin každodennosti), dějin umění a vysvětluje řadu uměleckohistorických pojmů.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, Ukřižování rajhradské, Oltář z Velhartic, Monogramista IP ad.

Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření. Na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl. 
  • V konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min