Letní ateliéry

Letní Ateliér: Velké maličkosti / (10+ let)

Středověký Klášter sv. Anežky České, jeho zahrady i ateliér se stanou inspirativním tvůrčím prostorem, ve kterém prožijeme týden plný tvorby, objevování, poznávání i pohybu. Budeme pracovat s motivem důležitých maličkostí, hledat krásu v každodennosti, v detailech, realizovat nenápadné nápady a vnímat význam jednotlivých dílků skládačky. Každodenní činnosti a rituály přeneseme do nového kontextu historického prostředí i veřejného prostoru. Využitím různých vyjadřovacích prostředků, tradičních výtvarných i řemeslných technik a dramatickou tvorbou budeme neúnavně stírat hranici mezi uměním a životem běžného všedního dne. 
Denisa a Irena tvoří již několik let tvůrčí lektorský tým a v Klášter sv. Anežky České, pravidelně připravují letní ateliéry pro věkovou skupinu 10–14 let. Obě spojuje smysl pro detail, řemeslo, rády pracují s tradičními materiály, ale hledají nové přístupy a experimentují. Výtvarné dílny vnímají jako prostor, ve kterém by měl mít každý dostatek času k hledání svého osobního vztahu k umění a umělecké tvorbě. Vzájemně se doplňují, motivují a inspirují. Do letních ateliérů promítají vlastní osobnost a dlouholeté zkušenosti z různých pedagogických i uměleckých aktivit.
MgA. Denisa Sedláková:
Ve své volné tvorbě se věnuje autorskému šperku, znalosti řemesla a zájem o techniku ráda využívá v edukační činnosti.  K výstavám navrhuje interaktivní expozice, píše dětské publikace, vede workshopy a programy pro veřejnost i školy především v Poštovním muzeu, kde pracuje jako lektorka a kurátorka výstav věnovaných dětem.
Mgr. Irena Záhorská:
Zprostředkovává středověké sbírky v Klášter sv. Anežky České, skupinám všech generací. Ve své lektorské činnosti ráda propojuje tradiční výtvarné techniky a umělecké řemeslo s novými technologiemi a materiály. V praxi čerpá ze své zkušenosti s výukou výtvarné výchovy na základní škole, baví ji výtvarně přemýšlet nad tématy, která rezonují společností.
Pětidenní letní ateliéry se každoročně konají ve výstavách a ateliérech Národní galerie Praha i v jejich přilehlém okolí vždy od 10 do 16 hodin. Programy připravujeme pro různé věkové skupiny od 7 do 16 let. Součástí kurzovného je i zajištění obědů.  

Cena:
 3 900 Kč (zahrnuje výtvarný materiál a obědy) / děti 10+ let / Rezervace na GoOut.cz

Změna programu vyhrazena vzhledem k probíhající pandemii.