Letní ateliéry

Mají vaše děti chuť tvořit i v létě a nahlédnout tak do světa umění? Letní ateliéry NGP nabízí ojedinělou příležitost tvořit v interakci s originály uměleckých děl.

Díky nim budou mít mladí tvůrci možnost utvořit si vztah k umění skrze vlastní zkušenost. Poznat Národní galerii jako prostředí, které je díky svým bohatým sbírkám plné umělecké inspirace a obohacení, nabízející prostor pro poučení, tříbení kritického myšlení, rozjímání i umělecký zážitek. Ateliéry probíhají tvůrčí, inovativní a hravou formou. Odkryjí dětem i teenagerům příběhy uměleckých děl nejen výtvarnými, ale i divadelními, improvizačními a pohybově-tanečními prostředky.

5-denní letní ateliéry se každoročně konají ve výstavách a ateliérech Národní galerie Praha i v jejich přilehlém okolí vždy od 10 do 16 hodin. Programy připravujeme pro různé věkové skupiny od 7 do 16 let a součástí kurzovného je zajištění obědů.

Nabídku letních ateliérů 2020 najdete níže. 

Sledujte Národní galerie Praha dětem na Facebooku a neunikne vám nic z našich programů a aktivit pro děti, teenagery, rodiče i celé rodiny!