Letní ateliéry

Mají vaše děti i v létě chuť tvořit a nahlédnout do světa umění? Letní ateliéry NGP jim nabízí jedinečnou příležitost vyjádřit se v interakci s originály uměleckých děl.

Program poskytuje mladým tvůrcům možnost upevnit si vztah k umění skrze vlastní zkušenost. Poznat Národní galerii jako prostředí, které je díky svým bohatým sbírkám plné umělecké inspirace a nabízí prostor pro poučení, tříbení kritického myšlení, rozjímání i umělecký zážitek. Ateliéry probíhají  inovativní a hravou formou. Odkrývají dětem i teenagerům příběhy uměleckých děl nejen výtvarnými, ale i divadelními, improvizačními či pohybově-tanečními technikami.

5denní letní ateliéry se každoročně konají ve výstavách a objektech Národní galerie Praha i jejich přilehlém okolí, vždy od 10 do 16 hodin. Programy připravujeme pro různé věkové skupiny od 7 do 16 let, součástí kurzovného je zajištění obědů.

Sledujte Národní galerie Praha dětem na Facebooku a neunikne vám nic z našich programů a aktivit pro děti, teenagery, rodiče i celé rodiny!