Restaurátorské oddělení

Restaurátorské oddělení Národní galerie je specializované odborné pracoviště věnující se především péči o dobrý materiální stav fondu sbírkových předmětů NG. Kromě restaurátorských zásahů, týkajících se přímo záchrany či výtvarné rehabilitace uměleckých děl. Restaurátorský ateliér soustavně sleduje stav sbírkových předmětů a taktéž klimatické a technické podmínky ve výstavních prostorách a v depozitářích. Restaurátorské oddělení svým obsazením kvalifikovaných restaurátorů kompletně pokrývá nároky všech sbírek NG jako restaurování obrazů na plátně a desce, restaurování polychromovaných plastik, uměleckých děl na papíře a specifických děl asijského umění.

Restaurátorský ateliér spolupracuje na výstavní činnosti jednotlivých sbírek při přípravě výstavních projektů. Pracovníci restaurátorského ateliéru zajišťují celkovou revizi a restaurátorské ošetření uměleckých předmětů určených pro výstavu. Na základě stavu děl je taktéž s restaurátory konzultována vhodnost prezentace jednotlivých děl v zamýšleném výstavním projektu.

Restaurátorský atelier se též podílí na přípravě zápůjček, recipročních výměn a při posuzování nových akvizic do NG.

V rámci služeb veřejnosti restaurátorské oddělení poskytuje expertní činnost zahrnující restaurátorské posudky o pravosti děl (viz „Služby veřejnosti“)  a v oblasti restaurování a restaurátorských průzkumů odbornou pomoc ostatním galeriím a muzeím. Pracovníci restaurátorského oddělení využívají zázemí s technickým vybavením pokrývajícím součastné metody restaurátorských průzkumů a dále servis chemicko-technologické laboratoře poskytující taktéž širokou databázi laboratorních průzkumů.

 

Kontakt na restaurátorské oddělení

PhDr. Kateřina Mazačová
dokumentátorka
tel.: 221 879 254
e-mail: katerina.mazacova@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop