Pro dospělé a mládež

Součástí doprovodného programu k aktuálním výstavám a stálým expozicím jsou komentované prohlídky s autory výstav, kurátory, odbornými lektory a předními specialisty na danou problematiku. Komentované prohlídky mají často formát tzv. „hovorů o umění“, kdy výstavou provází její autor nebo lektor se zajímavými hosty (pamětníky, umělci, historiky umění, galeristy apod.) Připravujeme i řadu přednášek a diskusí, na které zveme přední odborníky z oblasti výtvarného umění.

Každoročně pro Vás otevíráme kurzy dějin umění, jež si kladou za cíl důkladně seznámit účastníky s vývojem umění od gotiky po současnost. Probíhají často v přímém kontaktu s originály uměleckých děl, ale i prostřednictvím kvalitních obrazových prezentací.

Mladým lidem a dospělým jsou určeny i pravidelné výtvarné dílny, vztahující se zpravidla k aktuálním výstavám. Jejich cílem je propojit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvorbou a otevřít galerii jako prostor nabízející inspiraci, zážitek a experiment. Pro ty, kteří se chtějí věnovat klasičtějším technikám, jako je kresba či malba, realizujeme celoroční výtvarné kurzy Cesta k mistrům a Portrét a figura podle mistrů, které jsou zaměřené na zvládnutí základních výtvarných problémů, ale i pokročilejší témata (technologie, zátiší, kompozice...).

Oddělení vzdělávání NGP se dlouhodobě snaží vybudovat otevřené prostředí, kde by se návštěvníci v rámci doprovodných programů měli možnost setkat s projekty z různých oborů umění (divadlo, hudba a tanec).

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop