Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý–neděle: 10–18 hodin
středa: 10–20 hodin 

Informace pro návštěvníky
Tel.: (+420) 220 397 211

Pokladna

Tel.: (+420) 773 770 064
Denně mimo pondělí 10–18 hod.

Generální ředitelství 

Recepce
Tel.: (+420) 220 397 211
E-mail: palackinskych@ngprague.cz

Sekretariát generálního ředitele
Tel.: (+420) 220 397 236, (+420) 220 397 255, (+420) 220 397 260
E-mail: genreditel@ngprague.cz

Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, kancléřka
Tel.: (+420) 220 397 278

Asistentka
Eva Straubová
Tel.: (+420) 220 397 216
E-mail: eva.straubova@ngprague.cz

Odbor vnějších vztahů
PhDr. Veronika Wolf, ředitelka
E-mail: veronika.wolf@ngprague.cz

PR
Mgr. Eva Sochorová, vedoucí a tisková mluvčí
Tel.: (+420) 777 488 943
E-mail: eva.sochorova@ngprague.cz 

Marketing
Mgr. Karolína Pláničková, vedoucí 
Tel.: (+420) 723 518 595
E-mail: karolina.planickova@ngprague.cz

Právní oddělení
Mgr. Zuzana Kročilová, vedoucí
Tel.: (+420) 220 397 215 
E-mail: zuzana.krocilova@ngprague.cz 

Sbírka umění Asie a Afriky
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D., ředitelka sbírky
Tel.: (+420) 220 397 221
E-mail: marketa.hanova@ngprague.cz

Michaela Fišerová, asistentka ředitelky
Tel.: (+420) 220 397 248
E-mail: michaela.fiserova@ngprague.cz

Kurátoři
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
E-mail: michaela.pejcochova@ngprague.cz
Mgr. Jana Ryndová, Ph.D., l. 271
E-mail: jana.ryndova@ngprague.cz
PhDr. Zdenka Klimtová, l. 271
E-mail: zdenka.klimtova@ngprague.cz

Oddělení vzdělávání
Tel: (+420) 224 301 003
E-mail: vzdelavani@ngprague.cz

Sbírka grafiky a kresby

PhDr. Alena Volrábová, Ph.D., ředitelka sbírky
Tel.: (+420) 220 397 219
E-mail: alena.volrabova@ngprague.cz, grafika@ngprague.cz

Katalog sbírek
Bc. Lenka Babická
Tel.: (+420) 220 397 219, 606 795 865
E-mail: lenka.babicka@ngprague.cz

Studovna a knihovna
Mgr. Dita Tajzichová, l. 241
Tel.: (+420) 220 397 241
E-mail: dita.tajzichova@ngprague.cz

Kurátoři
PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D., zástupkyně ředitelky
Tel.: (+420) 220 397 257, 777 723 925
E-mail: blanka.kubikova@ngprague.cz

PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.
E-mail: petra.zelenkova@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 256, 724 508 463

Mgr. Dalibor Lešovský
E-mail: dalibor.lesovsky@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 232, 778 716 396

Mgr. Markéta Dlábková, Ph.D.
E-mail: marketa.dlabkova@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 229, 776 229 023

Mgr. Zuzana Novotná
E-mail: zuzana.novotna@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 239, 606 736 879

Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
E-mail: petr.samal@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 258

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Depozitář grafiky a kresby
PhDr. Vít Mazač
E-mail: vit.mazac@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 231
Mgr. Vít Pelc
E-mail: vit.pelc@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 285
MgA. Jiří Bouma
E-mail: jiri.bouma@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 233

Správce objektu
Radovan Fiedler
E-mail: radovan.fiedler@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 210

Café NG Kinský
www.cafengkinsky.cz
facebook.com/cafengkinsky

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop