Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý–neděle: 10–18 hodin
středa: 10–20 hodin 

Informace pro návštěvníky
Tel.: (+420) 220 397 211

Pokladna
Tel.: (+420) 773 770 064
Denně mimo pondělí 10–18 hod.

 

Generální ředitelství 

Recepce
Tel.: (+420) 220 397 211
E-mail: palackinskych@ngprague.cz

Sekretariát generálního ředitele
Tel.: (+420) 220 397 236, (+420) 220 397 255, (+420) 220 397 260
E-mail: genreditel@ngprague.cz

Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, kancléřka
Tel.: (+420) 220 397 278

Asistentka
Eva Straubová
Tel.: (+420) 220 397 216
E-mail: eva.straubova@ngprague.cz

Kurátor speciálních projektů
Adam Budak
Tel.: (+420) 778 528 605 
E-mail: adam.budak@ngprague.cz

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka sekce
Tel.: (+420) 224 301 813
E-mail na sekretariát: samuel.kralovic@ngprague.cz

Sekce prezentace, marketingu a komunikace
PhDr. Veronika Wolf, ředitelka sekce
E-mail: veronika.wolf@ngprague.cz

Odbor vztahů s veřejností a propagace
Mgr. Tereza Ježková, Ph.D., tisková mluvčí, vedoucí odboru 
Tel.: (+420) 728 301 377
E-mail: tereza.jezkova@ngprague.cz

Mezinárodní vztahy a partnerské programy
Lydie Raszková, vedoucí
Tel.: (+420) 773 762 547
E-mail: lydie.raszkova@ngprague.cz

Právní oddělení
Mgr. Zuzana Kročilová, vedoucí
Tel.: (+420) 220 397 215 
E-mail: zuzana.krocilova@ngprague.cz 

Sbírka umění Asie a Afriky
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D., ředitelka sbírky
Tel.: (+420) 220 397 221
E-mail: marketa.hanova@ngprague.cz

Michaela Fišerová, asistentka ředitelky
Tel.: (+420) 220 397 248
E-mail: michaela.fiserova@ngprague.cz

Kurátoři
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
E-mail: michaela.pejcochova@ngprague.cz
Mgr. Jana Ryndová, Ph.D., l. 271
E-mail: jana.ryndova@ngprague.cz
PhDr. Zdenka Klimtová, l. 271
E-mail: zdenka.klimtova@ngprague.cz

Oddělení vzdělávání
Tel: (+420) 224 301 003
E-mail: vzdelavani@ngprague.cz

Sbírka grafiky a kresby

PhDr. Alena Volrábová, Ph.D., ředitelka sbírky
Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 249
E-mail: alena.volrabova@ngprague.cz, grafika@ngprague.cz

Katalog sbírek
Bc. Lenka Babická
Tel.: (+420) 220 397 219, 606 795 865
E-mail: lenka.babicka@ngprague.cz

Studovna a knihovna
Mgr. Dita Tajzichová, l. 241
Tel.: (+420) 220 397 241
E-mail: dita.tajzichova@ngprague.cz

Oddělení staré grafiky a kresby
PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D., vedoucí oddělení
Tel.: (+420) 220 397 257, 777 723 925
E-mail: blanka.kubikova@ngprague.cz

Kurátoři
PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.
E-mail: petra.zelenkova@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 256, 724 508 463
Mgr. Dalibor Lešovský
E-mail: dalibor.lesovsky@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 232, 778 716 396

Oddělení grafiky a kresby 19.21. století
Mgr. Markéta Dlábková, Ph.D., vedoucí oddělení
E-mail: marketa.dlabkova@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 229, 776 229 023

Kurátoři
Mgr. Zuzana Novotná
E-mail: zuzana.novotna@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 239, 606 736 879

Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
E-mail: petr.samal@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 258

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Depozitář grafiky a kresby
PhDr. Vít Mazač
E-mail: vit.mazac@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 231
Mgr. Vít Pelc
E-mail: vit.pelc@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 285
MgA. Jiří Bouma
E-mail: jiri.bouma@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 233

Správce objektu
Petr Porteš
E-mail: petr.portes@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 210

Café NG Kinský
www.cafengkinsky.cz
facebook.com/cafengkinsky

Kontakty

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…