MgA. Zuzana Žilková

MgA. Zuzana Žilková

Restaurátorka
Zuzana Žilková vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, obor Restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky, škola prof. Karla Strettiho, absolvovala pod vedením doc. MgA. Adama Pokorného, Ph.D. V současné době je v témže ateliéru studentkou doktorského programu s disertačním projektem zaměřeným na restaurátorský průzkum díla Jana Kupeckého a jeho techniku malby. V Národní galerii Praha se specializuje především na Sbírku starého umění. Věnuje se restaurování obrazů na různých typech podložky, realizaci restaurátorských průzkumů, kontinuální péči o díla sbírkového fondu i spolupráci na výstavách a dlouhodobých expozicích. V rámci profesního vzdělávání se pravidelně účastní odborných workshopů, konferencí a seminářů.