MgA. Klára Velíšková

MgA. Klára Velíšková

Restaurátorka
Klára Velíšková se zabývá realizací restaurátorských průzkumů, studiem techniky malby, restaurováním děl a preventivní péčí o díla sbírky francouzského umění a Sbírky moderního a současného umění. Na Akademii výtvarných umění v Praze vystudovala obor Restaurování výtvarných děl malířských a polychromovaných plastik, škola prof. Karla Strettiho. Od roku 2016 na AVU studuje doktorský program pod vedením doc. MgA. Adama Pokorného, Ph.D. V roce 2019 absolvovala týdenní stáž v Statliche Kunstsammlungen Dresden v rámci projektu Dresden Prague Exchange Program. Opakovaně spolupracovala na restaurování buddhistických nástěnných maleb v Ladaku, v severní Indii, pod záštitou Tibet Heritage Fund. V roce 2013 absolvovala v rámci studia na AVU pětiměsíční studijní stáž v restaurátorském Institut national du patrimoine v Paříži.