Sbírka moderního a současného umění

Sbírka moderního a současného umění, která zahrnuje autory z české i zahraniční scény od 2. světové války po současnost, čítá více než 10 000 uměleckých předmětů. Hodnotným přínosem pro sbírku byl v roce 2002 dar více než 2 500 děl od teoretika, kurátora a umělce Jiřího Valocha. Ke Sbírce moderního a současného umění je přiřazena sbírka architektury, která od svého založení v roce 1986 spravuje nad 20 000 položek.

Lidé

Mgr. Michal Novotný
Ředitel Sbírky moderního a současného umění
Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová
Kurátorka Sbírky architektury
Mgr. Radoslav Ištok
Kurátor Sbírky moderního a současného umění