Sbírka moderního a současného umění

Sbírka moderního a současného umění čítá více než 10 000 uměleckých předmětů – zhruba 40 000 maleb, téměř 30000 soch a okolo 800 děl spadající do kategorie nových médií. Napříč médii jde soubor více než 2 500 děl, který v roce 2002 věnoval Národní galerii Praha umělec, kurátor a teoretik Jiří Valoch a který zahrnuje české i světové umění od šedesátých let 20. století do současnosti.

Karel-Nepraš,-Velký-dialog.jpg
Karel Nepraš, Velký dialog, 1966

Sbírka moderního a současného umění ve své stávající podobě vznikla v roce 2018, kdy došlo k transformaci dvou původních sbírek pokrývajících umění 19., 20 a 21. století. Hranice mezi nimi byla nově stanovena zhruba rokem 1945, v případě českého umění spíše rokem 1948 – obecně tedy proměnou meziválečných avantgardních přístupů zkušeností druhé světové války a poválečného rozdělení světa. Při řazení jednotlivých umělců do sbírek bylo primárně zvažováno, kde leží umělecké jádro jejich práce, respektive jádro prací ve sbírce NGP zastoupených.  

Přestože obsah sbírky vznikal v zásadně politických poměrech, jsou v ní zastoupeni jak důležití autoři poválečného italského, francouzského, německého a britského umění, tak zásadní jména umění středo-východní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu včetně scén neoficiálních či semi-oficiálních. Ve Sbírce moderního a současného umění nechybí ani exkurze do Spojených států amerických, zemí latinské Ameriky a Afriky. Jádro sbírky však nepochybně tvoří umělci čeští a slovenští, a to v často velkých autorských souborech čítající i několik desítek prací. 

Za dobu krátké existence Sbírky ve stávající podobě byly realizovány důležité výstavní projekty posledních let, jako byla například výstava Alberta Giacomettiho ve spolupráci s Fondation Giacometti nebo výstava Milana Grygara. 

Součástí Sbírky moderního a současného umění je také Sbírka architektury. Ta byla založena již v roce 1986 a s více než 20 000 inventárními položkami se řadí mezi největší sbírky Národní galerie Praha. Zaměřená je především na českou architekturu od roku 1945, je v ní ale zastoupena i celá řada meziválečných návrhů, stejně jako prací z 19. století. Sbírka architektury obsahuje i důležitý soubor dokumentace týkající se stavby a rekonstrukce Veletržního paláce. Sbírka je podle povahy materiálů dělena na sekce plánů, kreseb, fotografií a negativů, modelů a samostatnou kapitolu tvoří také grafika s architektonickými náměty.

Za dobu své existence připravila Sbírka architektury řadu výstav, včetně těch zahraničních: Česká a slovenská novofunkcionalistická architektura (ve spolupráci se Slovenskou národní galerií, Benátky, 1991), Prague 1881–1941 (ve spolupráci s Národním technických muzeem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Edinburgh, 1994), Logika, řád, struktura (Benátky, 1996), Přirozená architektura (Benátky, 2010). V Národní galerii Praha pak proběhly mimo jiné výstavy Praha v kresbách Bohumíra Kozáka (1992), Josef Schulz (1992), Sorela. Česká architektura 50. let (1994), Josef Havlíček (s Blokem architektů a výtvarníků, 1999), Fenomén Baťa (ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, 2009), Karel Prager (2013), Příběh veletržního paláce (2014), Sen a skutečnost: 30 let sbírky architektury v Národní galerie v Praze (2016).

Kontakt

Lidé

Mgr. Michal Novotný
Ředitel Sbírky moderního a současného umění
Dr. Julia Tatiana Bailey, Ph.D.
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
Mgr. et Mgr. Helena Doudová
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
Adéla Janíčková, MA
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CS.
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění

Výstavy a expozice sbírky

Kurt Gebauer
  • 5/3 2020—10/1 2021
  • Veletržní palác
NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze
  • 5/3—22/11 2020
  • Veletržní palác
Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
  • 5/3 2020—10/1 2021
  • Veletržní palác