Klášter svaté Anežky České

Klášter sv. Anežky České založila ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká a dnes patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I. V klášterním komplexu prezentuje Národní galerie expozici středověkého umění Čech a střední Evropy.

Adresa: U Milosrdných 17, Praha 1

 

Zahrady
Maximální počet osob: 400
Příklady akcí: společenské akce, garden party, volnočasové aktivity

          

Ambit
Maximální počet osob: 200
Příklady akcí: společenské akce, rauty, koktejly, speciální akce spojené s komentovanou prohlídkou výstav

 

Svatyně Salvátora a presbytář sv. Františka
Maximální počet osob: 100
Příklady akcí: mše, koncerty, VIP prohlídka výstav

 

 

Kostel sv. Františka
Maximální počet osob: 250
Příklady akcí: konference, koncerty, koktejl s hudební produkcí, galavečeře

 

 

Slavnostní sál
Maximální počet osob: 120
Příklady akcí: raut, koktejl, společenské akce

 

Kapitulní síň
Maximální počet osob: 40
Příklady akcí: VIP setkání, zázemí

 

 

Kostel sv. Barbory
Maximální počet osob: 60
Příklady akcí: společenské akce, zázemí

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop