Vědecká spolupráce

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

http://www.ktf.cuni.cz/

Centrum medievistických studií při Filozofickém ústavu Akademie věd ČR

http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=527

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

http://www.ff.cuni.cz/

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

http://ff.ujep.cz/

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze

http://www.fjfi.cvut.cz/

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop