Bedřich Havránek, Dívenka s lodičkou, kolem 1850, Národní galerie v Praze

Akvarel mezi Prahou a Vídní

Vstupenky v prodeji od 1.8.2022 12:00h

Lidé

PhDr. Petra Kolářová, PhD.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby

Partneři akce