Bedřich Havránek, Dívenka s lodičkou, kolem 1850, Národní galerie v PrazeBedřich Havránek, Dívenka s lodičkou, kolem 1850, Národní galerie v Praze

Akvarel mezi Prahou a Vídní