Director’s choice s Olgou Kotkovou: Klášter sv. Anežky české a staří mistři