Židovští umělci První republiky: připomenutí prvního židovského transportu do Terezína