Klášter sv. Anežky České | Umění za doby Karla IV.