Umění 20. a 30. let 20. století na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi