1918⁠⁠–⁠⁠1938: První republika ⁠–⁠ Jaro! aneb první přehlídka tvorby avantgardního Uměleckého svazu Devětsil