Zdeněk Pešánek, Ampérovo pravidlo pravé ruky, 1932.

Komentovaná prohlídka | Uměním ku občanským ctnostem

Komentovaná prohlídka s historičkou umění Jitkou Šosovou představí díla moderních malířů, sochařů, designérů a architektů (Otto Gutfreund, Zdeněk Pešánek, Ladislav Sutnar a nakladatelství Družstevní práce), kteří svou tvorbou podporovali snahy o vybudování první československé republiky jako demokratického a občanského státu. 

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: ve 3. patře Veletržního paláce u návštěvnických výtahů / Rezervace na GoOut

Související akce

Oslava výročí vzniku první republiky v NGP | ZDARMA
  • 28/10 2021
  • Veletržní palác
  • Klášter sv. Anežky České
  • Šternberský palác
  • Schwarzenberský palác