Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi, anonym, před 1371.

Komentovaná prohlídka | Sv. Václav a čeští zemští patroni

Komentovaná prohlídka s historičkou umění Barborou Uchytilovou představí skupinu českých zemských světců v čele se sv. Václavem vyobrazených na uměleckých památkách středověkých sbírek NGP v Anežském klášteře.

Cena: 80 Kč / 50 Kč pro studenty, seniory a pro členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladny Anežského kláštera / Rezervace na GoOut

Dle aktuálního Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je každý účastník komentované prohlídky (skupina v maximálním počtu 30 osob včetně lektora) povinen mít nasazen respirátor daných parametrů nebo nanoroušku a prokázat se:

·        Negativním výsledkem antigenního testu, který není starší více než 72 hodin; nebo

·        Negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší více než 7 dnů; nebo

·        Platným potvrzením o dokončeném očkování ⁠–⁠ od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní; nebo

·        Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů; nebo

·         Na místě provedeným preventivním antigenním testem, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem (účastník komentované prohlídky si tento antigenní test zajišťuje a hradí sám); nebo

·        Potvrzením zaměstnavatele či čestným prohlášením o tom, že účastník absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem; nebo

·        Potvrzením školy či čestným prohlášením účastníka komentované prohlídky nebo jeho zákonného zástupce o tom, že účastník absolvoval ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

Při nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníkovi povolen vstup na komentovanou prohlídku i v případě, že má uhrazené vstupné.

Související akce