Amitájus, západní Tibet, 17. století, zlacený bronz vykládaný tyrkysy.

Komentovaná prohlídka | Otevřený depozitář Umění Asie | Máme otevřeno 2021

20/6 2021
12.00 (60 min.)
Speciální program v rámci festivalu Máme otevřeno! 2021.

Komentovaná prohlídka Otevřeného depozitáře Umění Asie s kurátorkou Janou Ryndovou.

Cena: zdarma / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: 1. patro Veletržního paláce u výtahů / Rezervace na GoOut

Dle aktuálního Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je každý účastník komentované prohlídky (skupina v maximálním počtu 30 osob včetně lektora) povinen mít nasazen respirátor daných parametrů nebo nanoroušku a prokázat se:

·        Negativním výsledkem antigenního testu, který není starší více než 72 hodin; nebo

·        Negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší více než 7 dnů; nebo

·        Platným potvrzením o očkování - u dvoudávkového schématu SPC musí od první dávky uplynout nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní; nebo

·        Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů; nebo

·         Na místě provedeným preventivním antigenním testem, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem (účastník komentované prohlídky si tento antigenní test zajišťuje a hradí sám); nebo

·        Potvrzením zaměstnavatele či čestným prohlášením o tom, že účastník absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem; nebo

·        Potvrzením školy či čestným prohlášením účastníka komentované prohlídky nebo jeho zákonného zástupce o tom, že účastník absolvoval ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

Při nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníkovi povolen vstup na komentovanou prohlídku i v případě, že má uhrazené vstupné.

Lidé

Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky asijského umění

Související akce