1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy:

V rámci komentované prohlídky vedené formou dialogu se studenti seznámí s ikonickými díly sbírkové expozice a hlavními změnami, jimiž prošlo umění v průběhu 19. a počátku 20. století.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Karel Purkyně, Emil Filla, Josef Mánes, Pablo Picasso, Jakub Schikaneder, František Ženíšek, Gustav Klimt, František Kupka

Očekávané výstupy dle RVP G:

• Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření.

• Uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl.

• V konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky.

Poznámka: Expozice neumožňuje prezentovat chronologický vývoj uměleckých směrů, ani to není jejím záměrem.

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min ⁠–⁠ 120 min.

Související akce