8. zastavení křížové cesty, zastavení jedenácté Ježíš je ukřižován, 1971, Senetářov, kostel sv. Josefa
Speciální akce

Obraz a hudba, Medek a Mařatka

28/9 2020
16.00 (120 min.)

Komponovaný program propojující oltářní obrazy Mikuláše Medka a současnou hudbu, se skladatelem a klavíristou Kryštofem Mařatkou, s francouzskou houslistkou Alexandrou Soumm a s edukátorkou NGP Monikou Švec Sybolovou

Kryštof Mařatka ⁠–⁠ 2 sonáty pro sólové housle (Soumm), Kryštof Mařatka ⁠–⁠ Improvizace na klavír před obrazem Mikuláše Medka (Mařatka), Leoš Janáček ⁠–⁠ Sonáta pro housle a klavír (Soumm + Mařatka)

Akce probíhá ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK
Cena: 250 Kč / Doba trvání: cca 120 min. / Místo setkání: u pokladny Kláštera sv. Anežky České / rezervace na GoOut

Lidé

Partneři akce

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

Související akce

Mikuláš Medek: Nahý v trní Mikuláš Medek: Nahý v trní
  • 10/9 2020—10/1 2021
  • Valdštejnská jízdárna