Na hladině i pod hladinou

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. st. ZŠ

Pozorovali jste už někdy vodu? Víte, jaká kouzla a triky voda umí? Pojďte se s námi podívat, kolika různými způsoby je možné namalovat odrazy na vodní hladině. V ateliéru, který se promění v laboratoř, zkusíme experimentovat s vodou. Budeme pozorovat a vytvářet obrazy, které vzniknou na hladině i pod hladinou vody. Zachytíme je fotografií, akvarelem i laboratorním pokusem.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: A. Hudečka, A. Slavíčka. O. Nejedlého, E. Muncha
Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
  • Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (tvary, barvy); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.
  • Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření.
Poznámka: Program je určen pro děti od 3. ⁠–⁠ 5. třídy ZŠ.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu:  90 ⁠–⁠ 120 min