Dialogická prohlídka Umění dlouhého století

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o umění
Stupně školy: