Na stopě

Typ programu: Pohybové / dramatické prvky, Mluvíme o umění
Stupně školy: 2. st. ZŠ

Vyšetřování 130 let starého zločinu nás zavede do temných zákoutí staré Prahy konce 19. století. Staneme se detektivy, kteří odkrýváním indicií zjišťují, jak se žilo v ulicích chudinského ghetta Josefov a jaké bylo postavení žen a dětí v tehdejší společnosti. Dílo Jakuba Schikanedera Vražda v domě nám odkryje místo činu. Bude případ uzavřen či odložen? Pomocí dramatické techniky živých obrazů a vstupování do rolí provedeme varianty rekonstrukcí tajemné události.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Jakub Schikaneder
Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
  • Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků.
  • Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy.
  • Prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou.
  • Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, výtvarném i dramatickém zpracování.
  • Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min