Letní ateliéry

Letní Ateliér: Galerie jako jeviště / (14+ let)

Divadelní workshop pro všechny, kteří touží hledat a vytvářet nové příběhy, prolínat realitu s fantazií, staré s novým, tělo s prostorem, hlas s obrazem. Inspirováni zásadními výtvarnými a literárními díly (nejen) 19. století si vyzkoušíme vstupovat do rolí a dramatických situací, interpretovat text, používat své tělo jako výrazový prostředek, jako znak. Zážitková dílna s prvky divadelní improvizace, autorské tvorby a site-specific divadla.

MgA. Jana Machalíková:
Věnuje se improvizaci a experimentálnímu divadlu. Vystudovala KVD DAMU. Je členkou několika improvizačních skupin, klaunuje v týmu o.p.s. Zdravotní klaun, učí na PedF UK a KVD DAMU. Je nositelkou řady ocenění na festivalech poezie. Ve své lektorské práci uplatňuje metody dramatické výchovy.
Mgr. et MgA. Barbora Šupová:
Absolventka autorského herectví na DAMU a divadelní vědy na FF UK. Působí jako performerka a dramaturgyně na pražské nezávislé divadelní scéně. Účinkuje zejména v projektech na hraně divadla: site-specific, imerzivní a interaktivní inscenace. Ve Veletržním paláci připravuje zážitkové programy propojující divadlo a výtvarné umění.

Pětidenní letní ateliéry se každoročně konají ve výstavách a ateliérech Národní galerie Praha i v jejich přilehlém okolí vždy od 10 do 16 hodin. Programy připravujeme pro různé věkové skupiny od 7 do 16 let. Součástí kurzovného je i zajištění obědů.  
Cena: 3 900 Kč (zahrnuje výtvarný materiál a obědy) / děti 14+ let / Rezervace na GoOut.cz

Změna programu vyhrazena vzhledem k probíhající pandemii.