Letní ateliéry

Letní Ateliér: Posviť si na šerosvit! / (7–9 let)

Posvítíme si na tajemná zákoutí šerosvitu v dílech velkých mistrů minulosti, například v obrazech holandského malíře Rembrandta či českého Petra Brandla. Můžeme odhalovat roušku sépiových linií velkých kreslířů, poznávat Rembrandtovy hrdiny inspirované dalekou Indií a nechat se vést valerovou perokresbou. Pokusíme se výtvarně zachytit i naše vlastní hrdiny a oživit stíny přízraků z pláten Schwarzenberského paláce. Inspirací nám bude zejména Rembrandt, jeho současníci a sbírková expozice Staří mistři.
Letním ateliérem vás provedou zkušené lektorky NGP. Tři grácie umění – MgA. Tereza Kohoutová z Kláštera sv. Anežky České vás nadchne pro malbu a figurativní kresbu, Mgr. Alena Kingham ze Schwarzenberského paláce vás vtáhne do literárního a kunsthistorického děje a MgA. Olga Fadli Pětivoká z Veletržního paláce vám ukáže sépiovou linii až k dalekému Východu. 
MgA. Tereza Kohoutová: 
Absolventka AVU Praha obor malba, na PedF UK v Praze studium výtvarné výchovy pro ZUŠ a odborné výtvarné školy. Věnuje se volné tvorbě – malbě a keramice. Pracuje jako externí lektorka NGP v Klášteře sv. Anežky České a také ve Schwarzenberském paláci. Působí jako výtvarný pedagog při vedení příměstských táborů s výtvarným zaměřením nebo letních ateliérů pro NGP. Několik let se věnuje kurzům figurální kresby pro dospělé.
MgA. Olga Pětivoká:
Externě spolupracuje s NGP od r. 2009, je absolventkou VŠUP Praha, působí v zahraničních projektech. Edukativním přístupem představuje pohledy na klasické, asijské i současné umění s návazností tradičních výrazových technik. Osobností je umělkyně, designérka, technička bambusových staveb, divadelnice stínového divadla a hráčka na bambusové nástroje.
Alena Kingham:
Připravuje výtvarné ateliéry i další programy pro návštěvníky všech generací, též pro klienty ze zahraničí. Věnuje se také výuce jazyků a umění, mj. na VŠ ARCHIP nebo na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. Vystudovala FF UK, obor bohemistika a PedF UK, obor germanistika. V NGP se již dvacet let snaží o co nejpřátelštější zprostředkování světa výtvarného umění dětem i dospělým.
Pětidenní letní ateliéry se každoročně konají ve výstavách a ateliérech Národní galerie Praha i v jejich přilehlém okolí vždy od 10 do 16 hodin. Programy připravujeme pro různé věkové skupiny od 7 do 16 let. Součástí kurzovného je i zajištění obědů.  

Cena: 
3 900 Kč (zahrnuje výtvarný materiál a obědy) / děti 7–9 letRezervace na GoOut.cz

Změna programu vyhrazena vzhledem k probíhající pandemii.