Letní ateliéry

Letní Ateliér: Dovnitř a ven / (7–9 let)

Jak se dostat do umění, dovnitř obrazu nebo alespoň pod jeho slupku? Zdá se, že jsou tu skryty nějaké příběhy, ale jak jim porozumět? Kdo jsou ty postavy s pitoreskními, někdy strašidelnými výrazy, které dokázaly otřást světem? Nezbývá, než se zavrtat pěkně hluboko a vydat se cestou objevování a touhy po neznámém. 

Během ateliéru navštívíme sbírkové expozice NGP – v Klášteře sv. Anežky České a Schwarzenberském paláci a nahlédneme i do aktuálních krátkodobých výstav.

Výtvarná hra je to, co nás zajímá. Budeme pracovat nejen s barvami, ale například s kovovou fólií a dalšími tradičními i netradičními výtvarnými materiály.

Lektorské duo Mgr. Radka Kratochvílová a Mgr. Barbora Uchytilová spolupracuje v prostorách Klášter sv. Anežky České, kde se jejich ateliéry zaměřují na přiblížení uměleckých děl ze Sbírky starého umění. Skrze příběhy se snaží nahlédnout nejen do umění doby dávno minulé, ale hledají možnosti a cesty, jak tyto zkušenosti uplatnit v dnešním pohledu na svět.

Mgr. Radka Kratochvílová: 

Vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara, Střední odbornou školu obchodní - obor propagace a obor výtvarná výchova na PedF UK v Praze. Průběžně vede výtvarné dílny pro děti. Věnuje se malbě keramiky, příležitostně reklamní grafice. Spolupracuje jako externí lektorka s NGP.

Mgr. Barbora Uchytilová:
Je studentkou oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK se zaměřením na středověk. Působí jako externí lektorka v Klášteře sv. Anežky České, kde se věnuje školním programům, podílí se na víkendových dílnách a provádí komentované prohlídky pro veřejnost.
Pětidenní letní ateliéry se každoročně konají ve výstavách a ateliérech Národní galerie Praha i v jejich přilehlém okolí vždy od 10 do 16 hodin. Programy připravujeme pro různé věkové skupiny od 7 do 16 let. Součástí kurzovného je i zajištění obědů.  

Cena:
 3 900 Kč (zahrnuje výtvarný materiál a obědy) / děti ve věku 7–9 letRezervace na GoOut.cz

Změna programu vyhrazena vzhledem k probíhající pandemii.