V krystalu

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ

Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.

Posviťme si na krystal a objevme v malém blýskavém pokladu možnosti pro velké experimenty. Inspirováni dílem W. Hablika pojďme navrhovat a stavět „vzdušné“ zámky. Jako stavební prvek nám poslouží princip krystalické struktury. Tvar nám bude narůstat pomocí razítek a společně v zrcadlové instalaci. 

Umělci, ke kterým se program vztahuje: W. Hablik
Očekávané výstupy dle RVP PV:
  • Vyjadřuje své představy a svou fantazii v tvořivých činnostech.
  • Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušenosti k učení.
  • Těší se z hezkých a příjemných zážitků, setkává se s uměním.
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání tvary, objemy, objekty a jejich kombinace.
  • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností.
Poznámka: Program je vhodný pro a 1. a 2. třídu ZŠ.
Cena programu: 80 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 60 min