Ve střehu

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Pohybové / dramatické prvky
Stupně školy:

Už jste někdy číhali s nastraženýma ušima a očima na šťopkách. V takových chvílích vnímáme i ty nejtišší zvuky z okolí a naše představivost pracuje naplno. Zveme vás na výpravu krajinou zvuků a představ, v níž narazíme na postavu velkého lovce ve chvílích nejhlubšího soustředění. Společně si bedlivě prohlédneme sochu Lučištníka a zahrajeme si na to, co asi v dálce pozoruje, anebo, kdo pozoruje jeho. Krajinu skal a záhadných proměnlivých stínů prozkoumáme pomocí vlastního těla i hmatu a vytvoříme si drobnou haptickou hádanku.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: A. Bourdelle
Očekávané výstupy dle RVP PV:
  • Zachycuje a vyjadřuje své prožitky (pohybovou a dramatickou improvizací, výtvarně).
  • Vyjadřuje své představy a svou fantazii v tvořivých činnostech.
  • Těší se z příjemných zážitků, setkává se s uměním.
Cena programu: 80 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 60 min