Skryté skrýše

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy:

Je možné se schovat v galerii v obraze? Pojďme se skrýt, tak aby nás nikdo nenašel. Objevíme se ve větvích, za stromem či pod hladinou vody? Prozkoumáme různé motivy krajin. Vytvoříme si své malé skrýše, aby co nejvíce splynuly s prostředím obrazu.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: J. Mařák, G. Coubert, B. Havránek 
Očekávané výstupy dle RVP:  
  • Zachycuje a vyjadřuje své prožitky (výtvarně).
  • Vyjadřuje své představy a svou fantazii v tvořivých činnostech.
  • Těší se z příjemných zážitků, setkává se s uměním.
Cena programu: 80 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 60 min