Komentovaná prohlídka pro pedagogy | NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze

26/8 2020
15.00 (60 min.)
Komentovaná prohlídka výstavy NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze pro pedagogy s edukátorem Oldřichem Bystřickým
Cena: zdarma pro pedagogy / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u návštěvnických výtahů ve 3. patře / Rezervace: na vzdelavani@ngprague.cz

Lidé

Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický
Vedoucí oddělení Rozvoj publika