Partnerství NGP

Staňte se naším partnerem, staňte se úhlem pohledu!

Partnerstvím s Národní galerií Praha měníte úhel pohledu jak návštěvníků expozic a výstav, kterým svou podporou umožníte prožít vysoce umělecký obsah i formu hodnou 21. století, tak i expertů, kteří poskytují rozsáhlému národnímu výtvarnému dědictví potřebnou péči.

Všem minulým i současným partnerům patří náš velký dík.

Jednorázová/krátkodobá firemní podpora

Co můžete podpořit?

Jak?  V těchto kategoriích: 60 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč, 400 000 Kč a více

Základní výčet benefitů partnerství:

  • Prezentace v logomapě u všech propagačních materiálů u vybraného projektu
  • Poděkování v tiráži vybraného projektu
  • Poděkování na webových stránkách NGP a ve výroční zprávě
  • Exkluzivní soukromá komentovaná prohlídka výstavy po otevírací době
  • Členství v Klubu přátel NGP
  • Pozvánky na VIP akce
  • Volné vstupenky
Korporátní dlouhodobá podpora

Národní galerie Praha nabízí partnerům posílení image a značky prostřednictvím spojení s klíčovou kulturní institucí v České republice, reprezentující umělecké hodnoty v tuzemském i mezinárodním kontextu.

Cílem je navazovat dlouhodobá, oboustranně přínosná partnerství na bázi ročního příspěvku v kategoriích: Generální partner, Hlavní partner a Partner

Korporátním dlouhodobým partnerům sestavujeme benefity z těchto základních kamenů dle jejich preferencí a potřeb

ZVIDITELNÍME ZNAČKU

propagace a zviditelnění společnosti v rámci výstavních a dalších projektů uvedením loga na marketingových a dalších komunikačních materiálech

 

ZVÝŠÍME POVĚDOMÍ V KONKRÉTNÍ CÍLOVÉ SKUPINĚ

Např. veřejné poděkování na vernisážích a společenských akcích

ZVÝŠÍME POVĚDOMÍ V KONKRÉTNÍ CÍLOVÉ SKUPINĚ

možnost uspořádání programů pro zaměstnance či klienty partnerů

ZJEDNODUŠÍME PŘÍPRAVU VAŠICH AKCÍ

možnost uspořádání vlastních akcí v exkluzivních prostorách

 

Děkujeme za dlouhodobou a velkorysou podporu:

 

  

 

Zvažujete-li partnerství Národní galerie Praha, kontaktujte prosím:

Marika Ptáčková
+420 770 113 509
klubpratel@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop