Mgr. Alena Štěrbová

Mgr. Alena Štěrbová

Edukátorka

V Národní galerii Praha působí od roku 2017, nejdříve ve Sbírce moderního a současného umění, následně od roku 2019 v Programovém oddělení. Věnuje se přípravám vzdělávacích programů a speciálních akcí pro dospělé publikum, které zprostředkovávají umění z odlišných pozic. Je autorkou dramaturgií spjatých se sbírkovými expozicemi i krátkodobými výstavami moderního a současného umění. Spolupracuje s řadou subjektů a organizací s cílem propojit různé obory, obsahy, umělecké a interpretační strategie.

Vystudovala estetiku na FF JČU v Českých Budějovicích a teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. Absolvovala zahraniční studijní stáže a stipendijní pobyty (Università degli Studi della Tuscia, Fondazione Giorgio Cini aj.).