MgA. Vojtěch Verner

MgA. Vojtěch Verner

Restaurátor

Vojtěch Verner vystudoval SUPŠ obor řezbářství a pokračoval studiem na Akademii výtvarných umění v Praze obor Restaurování sochařských děl. Zaměřuje se na restaurování sochařských děl ze sádry, kamene, umělého kamene, dřeva; na těchto materiálech se zabývá i restaurováním polychromních vrstev. V současné době se v Národní galerii Praha částečně podílí i na restaurování uměleckých děl z moderních materiálů. 

V NGP se věnuje restaurování a přípravě uměleckých sochařských děl pro výstavy NGP a pro zápůjčky galeriím v České republice i v zahraničí. Dozoruje transporty uměleckých děl a kontroluje jejich stav v expozicích i zápůjček na externích výstavách.