Ing. Václava Antušková

Ing. Václava Antušková

Vědecká pracovnice chemické laboratoře

Václava Antušková se zabývá materiálovými průzkumy uměleckých děl a výzkumem historických malířských technik. Specializuje se na identifikaci organických a anorganických výtvarných materiálů s využitím optické mikroskopie i moderních instrumentálních metod. Věnuje se také identifikaci dřeva uměleckých děl s využitím mikroskopických technik. Podílela se na průzkumu středověkých polychromovaných plastik a deskových obrazů nebo malby z konce 19. a počátku 20. století (např. Slavíček, Čapek nebo Filla). V rámci svého působení v Národní galerii Praha se podílí na řešení výzkumných projektů z programů Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra ČR a spolupracuje s dalšími vědeckými pracovišti. Je spoluautorkou impaktovaných a recenzovaných publikací. Pravidelně přednáší na domácích i mezinárodních konferencích.