Akad. mal. Markéta Pavlíková, Ph.D.

Akad. mal. Markéta Pavlíková, Ph.D.

Restaurátorka
Markéta Pavlíková absolvovala magisterské studium na Akademii výtvarných umění v Praze, obor Restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky, škola prof. Karla Strettiho. Působí jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze. V Národní galerii Praha se specializuje na díla Sbírky starého umění. Věnuje se restaurování polychromovaných plastik, obrazů na různých typech podložky, realizaci restaurátorských průzkumů, péči o díla sbírkového fondu i spolupráci na výstavách.

Restaurovala díla K. Škréty, P. Brandla, U. Creutze, M. Brauna, F. I. Platzera, Mistra Litoměřického oltáře, A. Vivariniho. Publikovala odborné články např. v Bulletin NGP, Technologia Artis, Katalog Mýtus Creutz, Zprávy památkové péče.