MgA. Libor Kocanda

MgA. Libor Kocanda

Restaurátor
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, obor Restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky, škola prof. Karla Strettiho, pod jehož vedením také absolvoval. V Národní galerii Praha pracuje, jako restaurátor věnující se Sbírce starého umění. Zde se zabývá restaurováním obrazů na plátně, dřevěných deskách, péčí o díla sbírkového fondu, realizací restaurátorských průzkumů a spoluprací na výstavách.