BcA. Jana Dřevíkovská

BcA. Jana Dřevíkovská

Restaurátorka

Jana Dřevíkovská studovala Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů. V současné době pracuje v Národní galerii na částečný úvazek jako restaurátorka papíru a podílí se na přípravě uměleckých děl na papíře, pergamenu a příbuzných materiálech na výstavy. Mezi hlavní zájmy patří restaurování iluminovaných rukopisů, fixace barevných vrstev na papíře a pergamenu, studium středověkých technik výroby barev, průzkumy iluminovaných rukopisů, studium poškození děl na papíře v průběhu času, studium vývoje restaurátorských technik, přístupů a etických postojů.