MgA. Barbora Bartyzalová

MgA. Barbora Bartyzalová

Restaurátorka
Barbora Bartyzalová působí v Národní galerii od roku 2014 jako restaurátorka Sbírky umění Asie a Afriky. Kromě restaurování se věnuje přípravě děl na výstavní projekty, péči o fond a realizaci restaurátorských průzkumů. Vystudovala obor restaurování na FR UPCE v Litomyšli (2011). Jejími okruhy zájmu jsou restaurování papíru a souvisejících materiálů a uměleckých děl asijské provenience. Odborné vzdělání v této oblasti získala studijními stážemi v Pracovně restaurování uměleckých děl Orientu na Universitě Mikolaje Kopernika (Toruń, Polsko) a skrze odborné kurzy organizované Tokyo National Research Institute for Cultural Properties, ICCROM a Palácovým muzeem v Pekingu.