Ing. et Bca. Martina Bajeux Kmoníčková

Ing. et Bca. Martina Bajeux Kmoníčková

Vědecká pracovnice chemické laboratoře

Martina Bajeux Kmoníčková se zabývá materiálovou podstatou uměleckých děl. Zaměřuje se na identifikaci organických a anorganických výtvarných materiálů s využitím metod instrumentální analýzy, hlavně elektronové mikroskopie ve spojení s energiově disperzní spektroskopií, dále optické mikroskopie, Ramanovy spektroskopie a rentgenové fluorescenční analýzy. Odborně se podílela na průzkumech výzdobných technik středověkého umění nebo francouzských a španělských děl. Při práci v laboratoři NGP se také účastní řešení výzkumných projektů z programů Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra ČR a odborně spolupracuje s dalšími vědeckými pracovišti (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Kriminalistický ústav Policie ČR).