Ing. Kateřina Hricková

Ing. Kateřina Hricková

Vědecká pracovnice chemické laboratoře

Kateřina Hricková se zabývá materiálovými průzkumy uměleckých děl a výzkumem historických uměleckých technik. Specializuje se na identifikaci organických i anorganických výtvarných materiálů s využitím optické mikroskopie i moderních instrumentálních metod (Ramanova spektroskopie, rentgenová fluorescenční analýza). V rámci svého působení v NGP se podílí na řešení výzkumných projektů z programů Ministerstva kultury České republiky. Svou profesní odbornost prohlubuje působením na spřízněných odborných a sbírkotvorných pracovištích (Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha, Národní památkový ústav). Je spoluautorkou impaktovaných publikací a pravidelně se účastní domácích i mezinárodních konferencí.