doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.

doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.

Vedoucí Restaurátorského oddělení
Adam Pokorný zastává místo vedoucího restaurátora Národní galerie Praha. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Restaurování malířských děl a polychromovaných plastik prof. Strettiho, kde v roce 2012 získal doktorát a následně v roce 2015 se habilitoval. V rámci studia se zúčastnil odborných stáží na předních restaurátorských pracovištích a spolupracoval na řadě mezinárodních projektů. Jeho specializací je především restaurování závěsných obrazů Sbírky starého umění. Dlouhodobě se věnuje problematice historických malířských technik, o čemž publikoval řadu odborných příspěvků. Vedle restaurátorské činnosti dále organizuje vzdělávací workshopy a konference se zahraničními specialisty a působí jako vedoucí pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze.

Související

Falza? Falza!
  • 18/11 2021—1/5 2022
  • Šternberský palác