Dr. Julia Tatiana Bailey, Ph.D.

Dr. Julia Tatiana Bailey, Ph.D.

Kurátorka Sbírky moderního a současného umění

Julia Tatiana Bailey se specializuje na vizuální kulturu studené války se zvláštním zřetelem na umění střední a východní Evropy, Ruska a Spojených států. Dříve pracovala v galerii Tate Modern, ve Victoria and Albert Museum, Královské akademii umění v Londýně a Smithsonovském muzeu amerického umění ve Washingtonu. V Národní galerii Praha zodpovídá za výstavy (včetně retrospektivy Alberta Giacomettiho v roce 2019), publikace a výzkumné projekty vztahující se ke sbírce českého a mezinárodního umění od roku 1938 dodnes. V roce 2020 obdržela postgraduální stipendium International Fellowship od Sdružení kurátorů uměleckých muzeí (Association of Art Museum Curators).

Související

Viktor Pivovarov: Moskevská gotika
  • 13/5—21/11 2021
  • Veletržní palác