Mgr. Petr Šámal, Ph.D.

Mgr. Petr Šámal, Ph.D.

Kurátor Sbírky grafiky a kresby
Petr Šámal vystudoval obor Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce Výtvarné umělkyně v 19. století v Čechách). Absolvoval doktorské studium na téže univerzitě s disertační prací Výzdoba pražské obytné budovy od šedesátých let 19. století do první světové války. V Národní galerii Praha se jako kurátor ve Sbírce grafiky a kresby zabývá grafikou a kresbou 19. století. Kromě grafických kabinetů a výstav, zaměřených na umění na papíře připravil další výstavní projekty, zaměřené na umění této éry. Ve své vědecké a publikační činnosti se zaměřuje na umělecké památky Prahy, architektonický dekor, problematiku výtvarných umělkyň a další témata malířství, sochařství a architektury v období 19. a první poloviny 20. století. 

Související

Adolph Menzel: Mezi dějinami a každodenností
  • 15/11 2021—13/2 2022
  • Veletržní palác