Metodické centrum

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze

Metodické centrum v Národní galerii v Praze bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické pracoviště v českém muzejnictví po roce 1989. Dnes patří do osmičlenné skupiny muzejních center, která poskytují pomoc a odbornou podporu podle zákona 122/2000 Sb. všem vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek na MK ČR. Metodické centrum pro muzea výtvarného umění je, jak sám název získaný v roce 2007 napovídá, specializováno na sbírky výtvarného umění a na odborné činnosti s nimi spojenými.

Činnost Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze je od roku 2007 dotována z programu kulturní aktivity Ministerstva kultury a aktivity centra se odvíjejí od střednědobé koncepce činnosti, která je nyní aktualizována do roku 2016.

Hlavními oblastmi zájmu, které centrum vedle informační a poradenské činnosti dlouhodobě sleduje, jsou:

1)      Ochrana výtvarných sbírek – projekty:

  1. Restaurátorské semináře prezentující aktuální zkušenosti a metody práce restaurátorského institutu Opificio delle Pietre Dure ve Florencii  
  2. Bezpečnost muzejních sbírek

2)      Mobilita sbírek:

  1. prezentace aktuálních dokumentů z pracovních skupin OMC Collections Mobility při Evropské komisi
  2. organizace diskusních fór k praktický otázkám mobility muzejních sbírek v ČR

3)      Profesní standardy práce se sbírkami v galerií:

  1. metodické centrum se zapojilo do projektu Rady galerií na toto téma
  2. zpracovává podklady pro minimální standard bezpečnosti výtvarných sbírek a pro minimální standard mobility sbírek, které budou integrovat standardy ICOM a doporučení Evropské komise

4)      Zpracovávání příkladů dobré praxe na základě odborných činností a projektů v rámci NG a případně dalších galerií

Metodické centrum kooperuje také s oběmi profesními sdruženími – Radou galerií ČR a Asociací muzeí a galerií. V rámci vzdělávání budoucích muzejních pracovníků spolupracuje s Vyšší odbornou školou informačních služeb v Praze na vedení semestrálního kurzu „Sbírky výtvarných děl“ včetně organizování a vedení odborné praxe studentů v NG.

Oficiální webové stránky Metodického centra: http://www.mc-galerie.cz

Odborná činnost

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…